PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 15.2 - Laparoskopowe usunięcie uchyłka pęcherza moczowego - doświadczenia własne na podstawie czterech przypadków
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski
Katedra i Klinika Urologii PAM w Szczecinie

streszczenie

Wprowadzenie. Uchyłki pęcherza moczowego mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty. Urologia dorosłych częściej spotyka się z problemem uchyłków nabytych, będących następstwem przeszkody podpęcherzowej. Do niedawna ,,złotym standardem" była operacja otwarta z jednoczesnym (adenomektomia) lub wcześniejszym (TUR-P) usunięciem przeszkody podpęcherzowej. Interesującą alternatywą, szczególnie przydatną w przypadkach uchyłków znacznych rozmiarów, jest stosowana od 1992 roku diverticulectomia laparoskopowa (DL), będąca w sensie technicznym odtworzeniem operacji otwartej.
Cel pracy. Celem pracy jest podsumowanie własnych doświadczeń w DL.
Materiał i metody. Od marca 2003 do grudnia 2005 operowano laparoskopowo czterech mężczyzn w wieku od 54 do 72 lat (śr. 62,2). Pierwszą operację wykonano u chorego z niedużym wrodzonym uchyłkiem w okolicy ujścia moczowodu. U pozostałych chorych uchyłki były wynikiem długotrwałej obturacji dolnych dróg moczowych i w pierwszej kolejności wykonano u nich zabiegi TUR-P. U wszystkich chorych wykonywano urografię, a u trzech chorych dodatkowo cystografię przed- i pooperacyjną. Operacje wykonywano w znieczuleniu ogólnym, z użyciem trzech trokarów, stosując dostęp przezotrzewnowy. Uchyłek lokalizowano za pomocą cewnika z balonem umieszczonym w szyi uchyłka lub na podstawie śródoperacyjnej cystoskopii. Otwór w ścianie pęcherza zaszywano szwem jednowarstwowym.
Wyniki. Wszystkie operacje zakończyły się powodzeniem bez konieczności konwersji do zabiegu otwartego. Nie obserwowano powikłań śród- ani pooperacyjnych. Czas trwania operacji wynosił 90-160 min. (śr. 130), a utrata krwi podczas zabiegu 0-300 ml (śr. 120). Czas pobytu w szpitalu wynosił u pacjentów odpowiednio 3, 3, 5 i 10 dni (śr. 5,2). Wydłużony czas pobytu u ostatniego operowanego pacjenta spowodowany był przedłużającym się wyciekiem z drenu. Cewnik utrzymywano od 7 do 14 dni (śr. 12). Cystografie wykonane u trzech chorych z największymi uchyłkami potwierdziły dobry wynik operacji. U chorych tych cofnęły się również objawy kliniczne uchyłków.
Wnioski. Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego jest operacją możliwą do wykonania metodą laparoskopową. Wskazania do operacji należy jednak stawiać biorąc pod uwagę dodatkowe patologie w obrębie dróg moczowych, wielkość i lokalizację uchyłka oraz dotychczasowy wywiad chirurgiczny pacjenta.