PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 16.2 - Leczenie długotrwałego priapizmu niedokrwiennego przez wytworzenie połączenia jamisto-gąbczastego sposobem Sachera
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan, Tadeusz Palec
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego w Puławach

streszczenie

Wprowadzenie. Priapizm to patologiczny, trwający powyżej 4-6 godzin, przedłużony wzwód prącia, który nie ustępuje po osiągnięciu orgazmu i ejakulacji. Rozróżnia się dwa rodzaje priapizmu: priapizm niskoprzepływowy (niedokrwienny, low-flow priapism) oraz wysokoprzepływowy (przekrwienny, high-flow priapism). Priapizm niedokrwienny występuje w przebiegu chorób hematologicznych (niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, białaczki) i nowotworowych, a także po zastosowaniu leków psychotropowych oraz leków dojamistych, stosowanych w zaburzeniach wzwodu prącia. Często są to przypadki idiopatyczne. Priapizm niedokrwienny wymaga pilnej interwencji urologicznej.
Cel pracy. Przedstawienie przypadku chorego leczonego z powodu długotrwałego priapizmu niedokrwiennego poprzez wytworzenie połączenia jamisto-gąbczastego sposobem Sachera. Zaprezentowanie techniki operacyjnej oraz wczesnego wyniku pooperacyjnego.
Materiał i metoda. Przedstawiono przypadek priapizmu niedokrwiennego, trwającego cztery doby, powstałego bez uchwytnej przyczyny u 51-letniego pacjenta, przyjętego na oddział urologii w trybie pilnym. Rozpoznanie postawiono na podstawie wywiadu i badania fizykalnego. W postępowaniu doraźnym zastosowano płukanie ciał jamistych solą fizjologiczną i roztworem adrenaliny. Wobec braku efektu wykonano nakłucie ciał jamistych sposobem Wintera i ponowne płukanie ciał jamistych roztworem adrenaliny. Z powodu nieustąpienia wzwodu prącia po zastosowanym leczeniu, po dwóch dobach od przyjęcia na oddział wykonano ostatecznie połączenie jamisto-gąbczaste z dostępu kroczowego sposobem Sachera. Uzyskano częściowe zwiotczenie prącia, które zwiększyło się po 24 godzinach i osiągnęło maksimum po czterech dobach od zabiegu operacyjnego.
Wyniki. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Dzięki zastosowanej technice operacyjnej uzyskano całkowite ustąpienie patologicznego wzwodu prącia.
Wnioski. Przedstawiona technika operacyjna wytworzenia połączenia jamisto-gąbczastego jest skutecznym sposobem leczenia długotrwałego priapizmu niedokrwiennego. Modyfikacja operacji przedstawiona przez Sachera zwiększa prawdopodobieństwo ustąpienia patologicznego wzwodu oraz zmniejsza ryzyko pooperacyjnego zwężenia cewki moczowej. Metoda ta powinna być stosowana w ostateczności, gdy zawodzą inne sposoby leczenia.