PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Niezwykłe ciało obce w tkance podskórnej prącia i moszny
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1978/31/3.

autorzy

Władysław Lejawka
Oddział Urologiczn Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator: dr med. W. Lejawka

streszczenie

Autor przedstawia przypadek chorego, któremu partnerki płciowe podczas stosunków płciowych wprowadziły w tkankę podskórną prącia oraz moszny ciało obce w postaci fragmentu damskiej pończochy. W wyniku czego rozwinęła się rozległa ropowica tkanki podskórnej prącia oraz moszny.

W Oddziale Urologicznym Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzy­skim obserwowaliśmy chorego, które­mu w stanie upojenia alkoholowego partnerki płciowe wprowadziły w tkan­kę podskórną prącia i moszny zwinięty w rulonik fragment czarnej damskiej pończochy, w wyniku czego rozwinęła się ciężka ropowica prącia i moszny.

Chory P. W. lat 45 (nr hist. chor. 2192/65/76), żonaty z zawodu technik został przyjęty do Oddziału Urol. w Ostrowcu w dniu 16. 2. 1976 r. Przed 2 tygodniami po obfitym spożyciu al­koholu podczas współżycia płciowego z przy­godnymi partnerkami, te ostatnie wprowadziły mu pod skórę prącia i moszny fragment dam­skiej pończochy. W jaki sposób tego dokonano, jakimi posłużono się narzędziami z powodu opilstwa nie pamięta. Skarży się na silne bóle prącia i moszny, dreszcze i wysoką gorączkę. Badaniem przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono znaczny obrzęk i zaczerwienienie skóry prącia i moszny. Roz­legły naciek zapalny skóry i tkanki podskórnej na brzusznej powierzchni prącia od wędzidełka do kąta prąciowo-mosznowego. Naciek za­palny moszny wzdłuż szwu przechodzący na krocze. Na przedniej ścianie moszny wśród nacieku ognisko rozmiękania. Po ucisku ogniska rozmiękania obserwuje się obfite wyciekanie gęstej treści ropnej z 2 okrągłych otworów w skórze średnicy 1/2 cm. Jeden z tych otworów zlokalizowany jest w okolicy wędzidełka, drugi na tylnej ścianie moszny u jej nasady. Jądra bez zmian. Wykonana urerografia nie wykazała zmian w cewce moczowej. Rozpoznano roz­ległą ropowicę tkanki podskórnej prącia i os­łonek moszny. W dniu 17. 2. 1976 r. chorego operowano. Wykonano rozległe nacięcie skóry dolnej powierzchni prącia, oraz podłużne roz­cięcie moszny wzdłuż szwu łączącego oba ot­wory w skórze. W głębi rany stwierdzono ciało obce, kawałek czarnej damskiej pończochy, biegnący wzdłuż cewki pod skórą prącia i mosz­ny na krocze (ryc. 1). Ranę pozostawiono otwartą, pokrytą przymoczkami z riwanolu. Mocz odprowadzano przez przetokę nadło­nową. Podwyższona temperatura ciała szybko powróciła do normy, rana oczyściła się. Na 4 dzień wykonano wtórne szwy rany. Na 10 dzień usunięto cewnik Pezzera z przetoki nadłonowej i założono cewnik przez cewkę do pęcherza na stałe. W 3 tygodniu usunięto cewnik z pę­cherza. Mocz oddaje bez trudności, rana zagojona.

Omówienie

W dostępnym nam piśmiennictwie nie spotkaliśmy opisu podobnego przypadku ciała obcego. Ciekawe jest, że ciało obce nie zostało wpro­wadzone do cewki, lecz obok cewki bez jej uszkodzenia w tkankę pod­skórną prącia przez nasadę moszny, w tkankę podskórną krocza. Jakim posłużono się w tym celu narzędziem możemy się jedynie domyślać, gdyż chory nie potrafił nam tego wyjaśnić.

piśmiennictwo

  1. Budzyński B., Bromiński J., Kolasowski H.: Ciało obce w cewce moczowej jako przyczyna ostrego zatrzymania moczu. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, lla, 1947.
  2. Fialkowski G., Cegielski M.: Uwięźnięcie członka w metalowym pierścieniu. Pol. Przeg. Chir., 1954, 26, 419.
  3. Kossakowski J.S., Cybulski B.: Ciało obce cewki moczowej. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 361.
  4. Markiewicz C: Uwięźnięcie prącia w pierścieniu łożyska rolkowego. Wiad. Lek., 1964, 17, 153.

adres autorów

ul. Mickiewicza 16/23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski