PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena wyników operacji nerkooszczędzających (NSS) w zależności od położenia guza w nerce
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu AM w Katowicach
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski

słowa kluczowe

nerka, rak, położenie guza, wyniki NSS

streszczenie

cel pracy
Ocena morfologicznych i klinicznych różnic oraz wyników NSS w zależności od położenia guza w nerce.
materiał i metodyka
Analizie statystycznej poddano 108 chorych, u których wykonano NSS ze wskazań planowych (druga nerka zdrowa). Chorych podzielono na trzy grupy. I 50 chorych z guzem dolnego bieguna nerki, II 28 chorych z guzem w środkowej części nerki, III 30 chorych z guzem górnej części nerki. Czas obserwacji wynosił od 5 do 194 miesięcy (średnio 64,7 miesiąca). Analizie poddano 13 czynników klinicznych i morfologicznych.
wyniki
Chorzy z guzami dolnego bieguna nerki wykazywali najwyższy czas przeżycia po NSS, najniższy odsetek guzów o budowie RCC typicum i operacji w śródoperacyjnym niedokrwieniu. U chorych z guzami w środkowej części nerki występował statystycznie najwyższy odsetek NSS wykonanych w niedokrwieniu i najniższy odsetek resekcji miąższu nerki. Chorzy z guzem górnego bieguna nerki charakteryzowali się: najniższym statystycznie czasem przeżycia i najwyższym odsetkiem resekcji miąższu nerki.
wnioski
Położenie guza w nerce ma wpływ na różnice w czasie przeżycia po NSS u chorych operowanych ze wskazań planowych. Wpływa ono także na charakterystykę wybranych cech morfologicznych i klinicznych guza.