PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1997/50/3.

autorzy

Tomasz Jakubczyk 1, Janusz Judycki 1, Jerzy Etienne 2, Andrzej Borkowski 1, Tadeusz Krzeski 1, Leszek Filipczyński 2, Bogusław Zienkiewicz 2
1 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Borkowski
2 Zaktad Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowicki

słowa kluczowe

układ moczowy kamica moczowa litotrypsja ? litotryptor

streszczenie

Wstęp. Od 1989 roku w Zakładzie Ultradźwięków Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk trwały prace nad skonstruowa-
niem polskiego aparatu do kruszenia kamieni moczowych metodą ESWL, w
wyniku których w 1993 roku powstał model litotryptora oparty na polskiej tech-
nologii.
Cel pracy. Wstępna ocena wyników leczenia chorych na kamicę dróg mo-
czowych przy użyciu tego litotryptora.
Materiał i metoda. Od sierpnia do listopada 1996 roku przy użyciu nowego
modelu litotryptora leczono 18 pacjentów. Wykonano 18 zabiegów ESWL,
krusząc kamienie o wymiarach od 7x6 mm do 24x18 mm. 15 kamieni znaj-
dowało się w układzie kielichowo-miedniczkowym nerki, 3 w moczowodzie.
Podczas obserwacji w 7 dobie po zabiegu wykonywano zdjęcie przeglądo-
we jamy brzusznej, a w 1 i 7 dobie po zabiegu badanie ultrasonograficzne.
Wyniki. U wszystkich chorych po pierwszym zabiegu stwierdzono różnego
stopnia objawy rozkruszenia kamieni. W 5 przypadkach nastąpiło całkowite
wydalenie złogu, w 7 stwierdzono zmniejszenie masy złogu, w 6 pośrednie
cechy częściowej dezintegracji. Zabiegi były całkowicie bezbolesne, nieza-
leżnie od energii impulsów. W badaniach ultrasonograficznych wykonanych
po zabiegu nie stwierdzono zmian w obrębie miąższu nerek.
Wnioski. Nowy model litotryptora spełnia kliniczne wymagania leczenia me-
todą ESWL. Wstępne wyniki leczenia za pomocą tego aparatu wykazały
skuteczność porównywalną z innymi aparatami tego typu.

piśmiennictwo

 1. [1] Bierkens, A. F., Hendrikx, A. J. M., de Kort, V. J. W., et al.: Efficacy of
 2. second generation lithotriptors: a multicenter comparative study of 2206 extracor-
 3. poreal schock wave lithotripsy treatments with the Siemens Lithostar, Dornier
 4. HM4, Wolf Piezolith 2300, Direx Tripter X-l and Breakstone lithotriptors. J. Urol.,
 5. 1992, 148, 1052-1057.
 6. [2] Borkowski A., Borówka A. (red): Nowe metody leczenia kamicy górnych dróg
 7. moczowych. PZWL, 1994.
 8. [3] Filipczyński, L., Etienne, J.: Capacitance hydrophones for pressure determina-
 9. tion in lithotripsy. Ultrasound in Med. & Biol, 1990,16, 2,157-165.
 10. [4] Filipczyński, L., Etienne, J.: An attempt to reconstruct the lithotriptor shock
 11. wave pulse in kidney: possible temperature effects. Ultrasound in Med. & Biol,
 12. 1992, 18, 6-7, 569-577.
 13. [5] Filipczyński, L., Etienne, I., Kujawska, T.: Shock wave pulse pressure after
 14. penetrating of kidney tissue. IEEE Trans, on Ultrasonics, Ferroelectrics and
 15. Freąuency Control, 1994, 41, 1, 130-134.
 16. [6] Filipczyński, L., Etienne, I., Łypacewicz, G., Waszczuk, T.: Measure-
 17. ments techniąue of shock wave pulsesat extremely high pressures. Arch. of Aco-
 18. ust, 1996, 21-1.
 19. [7] Lingeman, J. E., Newman, D. M., Mertz, J. H. O., et al.: Estracorporeal
 20. shock wave lithotripsy: The Methodist Hospital of Indiana experience. J. Urol.,
 21. 1986,135 (6), 1134-1137.
 22. [8] Lingeman, J. E.: Litotrypsja falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo (ESWL)
 23. - stan obecny. AUA Update Series, tom XIV, lekcja 28.
 24. [9] Magio, M. I., Nicely, E. R., Peppas, D. S., et al.: An evaluation of 646 stone
 25. patients treated on the HM4 eztracorporeal shock wave lithotriptor. J. Urol., 1992,
 26. 148, 1114-1119.
 27. [10] Psihramis, K. E., Jewett, M. A. S., Bombardier, C. et al.: Lithostar Extra-
 28. corporeal shock wave lithotripsy: the first 1000 patients. J Urol., 1992,147,1006-
 29. 1009.
 30. [11] Robertson, J. B., Koch, M. O., Kirchner, F. K., et al.; Suboptimal treat-
 31. ment results with Therasonics Lithotripter. I. Urol., 1994, 152, 317-319.