PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SKÓRY WSPÓŁISTNIEJĄCY Z LISZAJEM PŁASKIM PRZEROSTOWYM NAPLETKA
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/3.

autorzy

Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Zenon Wielicki
Z II Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek 51-letniego mężczyzny, u którego stwierdzono
współistnienie liszaja twardzinowego i zanikowego skóry tułowia i ud z liszajem pła-
skim przerostowym napletka.

Liszaj twardzinowy i zanikowy (lichen sclerosus et atrophicus LS A) cechuje się płaskowy- niosłymi grudkami, które skupiają się i łączą w plackowate twory bez nacieku. Najczęściej umiejscawia się na skórze tułowia, rzadziej okolicy płciowo odbytniczej. Kobiety chorują5 razy częściej od mężczyzn.


Liszaj płaski przerostowy (lichen planus hypertrophicus LPH) daje zmiany o charakterze przerostowym najczęściej na kończynach dolnych. Rzadko zajmuje błony śluzowe, natomiast okolicę odbytniczo płciową sporadycznie.


OPIS PRZYPADKU


Chory M. R. 1.51 Nr: hist. choroby 300/93 został przyjęty do II Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu z powodu guzowatej zmiany napletka z licznymi czopami ?ropnymi” i zmianami atro- ficznymi o charakterze owrzodzeń na żołędzi. Od 5 lat był leczony w Poradni Dermatologicznej z rozpoznaniem LSA skóry tułowia i ud.


Od 3 miesięcy obserwował pojawienie się zmian o charakterze rozrostowym na napletku.


Próba ich leczenia maściami sterydowymi nie przyniosła efektu. Napletek uległ pogrubieniu, przybrał kształt kalafiorowaty z licznymi drobnymi otworkami, z których wydobywała się treść ropna. Na żołędzi pojawiły się pola owrzodzeniowe (ryc. 1). Ze względu na istniejące zmiany skórne (ryc.2) i wynik badania hist. pat. (Nr 31129) Lichen sclerosus et atrophicus otrzymany z bioptatu skóry prawego uda, zabieg ograniczono do wycię- cia zmiany kalafiorowatej napletka.


W znieczuleniu ogólnym wycięto narośl napletka nożem elektrycznym i dokonano hemosta- zy. Założono pojedyncze szwy na skórę prącia. Opatrunek maściowy. Badanie hist. pat. (Nr. 7876) z pobranej zmiany napletka – Lichen planus hypertrophicus. Przebieg pooperacyjny po- wikłany nieznacznie dłuższym gojeniem się rany (ryc.3).


OMÓWIENIE


LSA jest łagodnym ale chronicznym schorzeniem skórnym i okolicy odbytniczo-płciowej u kobiet, bardzo rzadko u mężczyzn o nieznanej etiologii (1). Również etiologia LPHjest niezna- na, a schorzenie to dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn (8). LPH występuje głównie na kończynach dolnych a jego brodawkowaty rozrost i współistnie- nie ze stanami zapalnymi sugerują możliwość transformacji onkogennej (2,9,10). Spostrzeże- nia te dotyczą przede wszystkim okolicy odbytniczo płciowej (5,6).


Obecnie uważa się, że jego pojawienie się na narządach płciowych poprzedza często niedo- stateczna higiena jak również stulejka czy kłykciny (7). W piśmiennictwie krajowym, jak i za- granicznym spotkaliśmy dwa przypadki jednoczesnego współistnienia obydwu typów liszaja (3,4). Jako konieczność uważamy różnicowanie tego typu zmian na napletku i prąciu ze scho- rzeniami nowotworowymi i kiłą osutkową liszajowatą.


Chorego przedstawiamy z powodu rzadkości występowania LPH wraz z LSA jak i możliwe współistnienie liszaja z procesem nowotworowym.

piśmiennictwo

 1. 1. Altman J., Perry H. O:. The varations and course of lichenplanus. Arch. Dermatol. 84: 179-
 2. 191,1961. ? 2. Bain L., Geronemus R.: The association of lichen planus of the penis with squamous
 3. cell carcinoma in situ and with verrucous squamous cell carcinoma. J. Dermatol. Surg. Onkol. 15,
 4. 413-417. 3. Connelly M. C, Wilkelmann RK: Coexistence of lichen scerosus, morphea, and lichen
 5. planus. JAAD 12: 844-851, 1985. ? 4. Graham - Brown RAC, Sarcany J.\ Lichen scerosus et atro-
 6. phicus with primary biliary cirrhosis and lichen planus. Int. J. Dermatol. 25: 317; 1986. ? 5. Kro-
 7. nenberg K., Fretzin O., Potter B.: Malignant degeneration of lichen planus. Arch. Dermatol 104:
 8. 304-307, 1971. ? 6. Potter B., Fretzin O.: Well - diffrentiated epidermoid carcinoma arising in
 9. hypertrophic lichen planus. Arch. Dermatol. 94: 805, 1966. ? 7. Rickwood A. M. K., Hemalatha V.,
 10. Batcup G., Spitz L:. Phimosis in boys. Br. J. Urol. 1980, 52, 147-150. ? 8. Wallace H.\ Lichen
 11. sclerosus et atrophicus. Trans. St. Johris Hosp. Dermatol. Soc. 57: 9-30, 1971. ? 9. Wórheide J.
 12. Bonsmann S., Holde S., Hamm H.: Planopithekarzinom auf dem Boden eines lichen ruber hypertro-
 13. phicus an der Glans penis. ? 10. Yesudian P., Raghuweera R.: Maligant transformation of hypertro-
 14. phic lichen planus. Int. J. Dermatol. 24: 177-178,1985r.