PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

RZADKIE POWIKŁANIE PO CYSTECTOMII Z WYTWORZENIEM PĘCHERZA ZASTĘPCZEGO JELITOWEGO PRZY UŻYCIU STAPLERÓW
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1995/48/3.

autorzy

Jacek Ogrodnik, Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
Kierownik Kliniki prof.dr hab.med. Bronisław Stawarz
Kierownik Instytutu prof. dr hab. med Henryk Płachta

streszczenie

Przedstawiamy chorego, który 2,5 roku po cystektomii z wytworzeniem pęcherza
jelitowego przy użyciu staplerów wydalił kilkanaście złogów z pęcherza inkrustowa-
nych na staplerach.

Twórcą pomysłu pęcherza jelitowego zastępczego był Couvalaire, który w 1951 roku opra- cował koncepcję wytworzenia pęcherza z jelita połączonego z cewkąmoczową( 1). Ale dopiero w ostatnim dwudziestoleciu koncepcja ta doczekała się realizacji. Najważniejszą zaletą metody jest wyeliminowanie poczucia kalectwa, jakie dawały inne sposoby odprowadzenia moczu po cystectomii (1). Rozwój badań urodynamicznych doprowadził do stwierdzenia, że najlepsze wyniki operacyjne daje pęcherz zastępczy wytworzony z jelita cienkiego przeciętego wzdłuż (detubularyzacja). W 1989 r. roku do chirurgii wprowadzono automatyczne zestawy do zakła- dania klamerek metalowych tzw. staplery (początkowo w torakochirurgii a następnie również do operacji w zakresie jamy brzusznej). Szybko też staplery zostały wykorzystane w urologii.


Przedstawiamy rzadkie odległe powikłanie po wytworzeniu zastępczego pęcherza jelito- wego z użyciem staplerów (8).


OPIS PRZYPADKU


Chory Ł.M. ur w 1930 r. (h.ch. nr 17687/93) został przyjęty do Kliniki Urologii w dniu 8.11.93, z powodu stwierdzenia w badaniu USG obecności złogów w zastępczym pęcherzu jelitowym wytworzonym z jelita cienkiego przy użyciu staplerów (po cystektomii z powodu ca urotheliale w maju 1991 r). Chory po wytworzeniu pęcherza zastępczego nie potrafił wypracować metody ?mechanicznego oddawania moczu” (tłocznia brzuszna zabieg Crede- go) w związku z czym okresowo był cewnikowany na okres 3-5 tygodni. Cewnikowanie wykonywano w przypadku objętości moczu w pęcherzu zastępczym powyżej 1000 ml lub z powodu zatrzymania moczu, które miało miejsce 5 krotnie. Po jednym z kolejnych cewni- kowań, cewnik samoistnie wypadł (wada balona) a w ślad za nim chory wydalił ok 15 kamieni, z których każdy był inkrustowany na staplerze (fot.l).


W dniu 19.11.93 r. wykonano w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym cystoskopię oraz litotrypsję śródpęcherzową 7 złogów w pęcherzu, przy czym dwa z nich ?wyrwano” ze ścia- ny pęcherza wraz ze staplerami.


Przebieg poopercyjny niepowikłany a chory w następnej dobie po zabiegu bez cewnika został wypisany.


WNIOSKI


1.Wykorzystanie staplerów do wytworzenia zastępczego pęcherza jelitowego wydatnie skraca czas operacji jak również obniża odsetek powikłań pod postacią przetok w linii ze- spolenia oraz krwawienia.


2.Zabieg cystektomii poza ogólnymi i miejscowymi powikłaniami wczesnymi jest obar- czony również powikłaniami późnymi, wśród których najistotniejsza jest kamica.


3.Wprowadzenie staplerów z materiałów wchłanialnych niewątpliwie zmniejszy ryzyko kamicy odczynowej w pęcherzach zastępczych jelitowych.


4.Rostrzeń pęcherza jelitowego oraz kikukrotne zatrzymanie moczu spowodowane były najprawdopodobniej obecnością złogów w pęcherzu jelitowym zastępczym.

piśmiennictwo

 1. 1. A.Borkowski: Rozwój aktualnych koncepcji na temat definitywnego odprowadzenia moczu -
 2. Urol.Pol.1990,43,3,137-151; ? l.Caroll P.R., Presti J.S.Jr: Comparison of plicated and stapled
 3. continent ileocecal stoma. Urology, 1992.Aug;40(2), 107-9; ? 3. Pozzi C, Pecchia G.,Fox U.: Uso
 4. delia suturatrici meccaniche in chirurgia genarale: 11 anni di esperianza.G.Chir. 1992, 13(4), 259-
 5. 60; ? 4. Di Palma D. - Our experience in the use of surgical staplers. G-Chir,1992,13(4),237-8; ?
 6. 5. WothcraU A.P., Cooper G.J., Ryan JM, Taylor D.E., Howwell G.P.: Use of disposable skin
 7. staplers for bowel anastomosis to reduce Iapatotomy time in war. Ann. R.Coll. Surg.
 8. Engl. 1992,74(3),200- 203; ? b.Carzaniga P.L., Gatti A., Russo F., Sforza M.Jertemanti G:. Me-
 9. chanical staplers. Personal experience. Minerva. Chir. 1992,47(23-24). 1811-121; ? 7. Roncales-
 10. Badal A., Liedana-Torres J.M., Rodriguez-Vela L.: Surgical Staplers. Urologic surgery with insteti-
 11. nes. Servicio de Uroilogia, hospital MlguelServet, Zaragoza, Espana; ? 8. Haddad F.S.,Campbel
 12. O.P.: Lithiasis in the ileal conduit and continent urinary pouch:two casses and a review.
 13. Urol.lnt.l992,49(2), 114-18; ? 9. Salska Z., Mazurek L.J., Wędzikowski P., Rejnus L.: Powikłania
 14. po różnych operacjach urologicznych z użyciem jelita w materiale oddziału urologicznego w Tuszyn-
 15. ku.Urol.Pol.l992,45,Suplement,64-65