PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Uwagi recenzenta na temat pracy pt. ?Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania?
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/4.

autorzy

Wojciech Pypno
Klinika Urologii CMKP w Warszawie

Proliferacyjne zapalenia pęcherza moczowego są dość dokładnie zdefiniowaną grupą zmian, do których zalicza się tzw. gniazda von Brunna, cystitis cystica, cystitis gladularis i cystitis follicularis. Ogniska von Brunna to palczasto ułożone skupiska komórek nabłonka przejściowego, rozciągające się w kierunku i w głąb lamina propria. Wypustki te mają centralnie położone światło, przypominające przewód zawierający materiał koloidowy. W wyniku poszerzenia lub proliferacji gniazd von Brunna dochodzi do rozwoju różnorodnych zmian, określanych jako zapalenia proliferacyjne. Nabłonek przejściowy tych gniazd może również ulegać przemianie i jest to najczęściej metaplazja płaskonabłonkowa.

W przypadkach rozwinięcia się powyższych zmian endoskopowo stwierdza się różnej wielkości i o różnej rozległości (najczęściej w trójkącie) wyniosłości o charakterze pęcherzyków czy też małych torbieli wypełnionych płynem, żółtawo przeświecających. Do rozpoznania dochodzi zawsze na podstawie oceny histologicznej preparatów biopsyjnych. Zamieszczona w artykule tabela przedstawia rozpoznanie histopatologiczne wszystkich trzynastu pacjentek. Żadne z nich nie spełnia kryteriów, jakim podlegają zapalne zmiany proliferacyjne pęcherza. Na pewno nie są nimi te biopaty, w których stwierdzono przewlekłe zapalenie pęcherza (cystis chronica). Pozostała grupa być może prezentuje zmiany proliferacyjne, ale nie wynika to jednoznacznie z rozpoznań histopatologicznych. Prawdopodobnie nieporozumienie wynika z nieprecyzyjnej nomenklatury histopatologicznej. Wskazuje to na konieczność uporządkowania terminologii dotyczącej patologii nabłonka przejściowego i ścisłej współpracy klinicystów z patologami, którzy muszą dokładnie wiedzieć, czego od nich oczekujemy.

piśmiennictwo

  1. Weiss MA, Stacey EM: Urinary tract infection and inflammatory lesions. Atlas of geni-tourinary tract discorders. Gower Medical Publishing 1991, IV, 10.23-10.029.
  2. Jost SP, Dixon JS, Gosling JA: Ultrastructural observations on cystitis cystica in human bladder urothelium. Br J Urol 1993, 71, 28-33.

adres autorów

Wojciech Pypno
Klinika Urologii CMKP
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
tel. 022 621 71 78