PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W SAMOISTNYM PĘKNIĘCIU NERKI
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1990/43/1.

autorzy

Henryk Kwapisz
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie Ordynator Oddziału: dr n, med, A. Łodziński

streszczenie

Przedstawiono chorą z samoistnym pęknięciem zmienionej pato­logicznie nerki. Ze względu na nietypowy przebieg choroby, rozpoznano początkowo pękniętą ciążę pozamaciczną. Prawidłowe rozpoznanie usta­lono dopiero w czasie laparotomii.

Samoistne pęknięcie nerki jest to przerwanie ciągłości jej miąższu lub układu kielichowo-miedniczkowego bez uchwytnego urazu (2, 4). Najczęściej występuje w nerce zmienionej chorobowo (1, 2, 3). Rozpozna­nie może czasami nastręczać trudności, zwłaszcza gdy przebiega bez krwiomoczu. Pęknięcie nerki może wtedy dawać obraz innej, ostrej cho­roby jamy brzusznej.

OPIS PRZYPADKU

Chora E. N., lat 28 (nr hist. chor. 1857/223) została przekazana do Oddziału Urologicznego w Częstochowie z innego szpitala, gdzie przebywała od godzin noc­nych z powodu nagłego, silnego bólu brzucha i zasłabnięcia. W czasie obserwacji stwierdzono objawy wewnętrznego krwawienia. Po konsultacji chirurgicznej i ba­daniu ginekologicznym wykonano nakłucie jamy Douglasa, uzyskując wynik dodatni. Rozpoznano pękniętą ciążę pozamaciczną i wykonano laparotomię.

Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono rozległy krwiak w prawej okolicy zaotrzewnowej, obejmujący nerkę. Nie znaleziono zmian w narządach jamy brzusz­nej i miednicy mniejszej jedynie w jamie Douglasa zalegało ok. 200 ml ciemnej krwi. Po telefonicznym porozumieniu z Oddziałem Urologicznym jamę brzuszną zeszyto. Chorą przewieziono karetką ?R" do Oddziału Urologicznego w Często­chowie.

Przy przyjęciu chora miała język wilgotny RR 100/50 tętno 100/min. Brzuch był miękki, bolesny, lekko wzdęty. W podbrzuszu świeża rana pooperacyjna. W prawej połowie brzucha wyczuwało się duży, bolesny opór. Mocz cały czas był czysty. Chora twierdziła, że ból wystąpił samoistnie, w czasie snu, bez żadnego urazu. Od kilku lat odczuwała pobolewania w prawej okolicy lędźwiowej, ale nie leczyła się z tego powodu. Badania laboratoryjne wykazały niedokrwistość, mocz, mocznik, kreatynina i elektrolity prawidłowe. W urografii stwierdzono brak wy­dzielania przez prawą nerkę, w jej rzucie uwapniony cień wielkości ok. 3 cm. Lewa nerka prawidłowa (ryc. 1).

Chorą zakwalifikowano do operacji. Cięcie lędźwiowe po stronie prawej. Prze­strzeń zaotrzewnowa wypełniona dużą ilością skrzepów i treścią ropną. Nerka duża, sina, w jej dolnym biegunie pęknięcie długości ok. 8 cm, drążące do kielicha, wypełnione skrzepami. Nerka z licznymi zrostami z otoczeniem. Z trudem dotarto do szypuły naczyniowej i nerkę usunięto. Po rozcięciu nerki stwierdzono znaczne poszerzenie kielichów i miedniczki, miąższ zanikły, zwłókniały. W miedniczce ka­mień, kielichy wypełnione ropą, Moczowód pogrubiały, nacieczony.

Wynik badania histopatologicznego (nr 41025/88, Pracownia Histopatologiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, dr med. J. Sikora): pyelo­nephritis purulenta.

Przebieg pooperacyjny powikłany ropieniem rany. Chorą wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym w 26 dniu po operacji.

OMÓWIENIE

Przedstawioną obserwację należy uznać jako samoistne pęknięcie ner­ki, gdyż chora stanowczo zaprzeczała istnieniu jakiegokolwiek urazu. Nerka była zmieniona patologicznie i to było przyczyną jej pęknięcia na skutek dużego ciśnienia ropy na cienki, zredukowany miąższ, przy za­blokowaniu przez kamień odpływu z nerki.

Objawy pęknięcia nerki były nietypowe co utrudniło postawienie pra­widłowego rozpoznania. Choroba rozpoczęła się bólem brzucha i zasłab­nięciem, bez krwiomoczu. Młody wiek chorej, objawy krwawienia we­wnętrznego oraz dodatni wynik nakłucia jamy Douglasa to charaktery­styczne objawy pękniętej ciąży pozamacicznej. Dopiero laparotomia dała prawidłowe rozpoznanie. Dodatni wynik nakłucia jamy Douglasa był spowodowany przesączaniem krwi z krwiaka okołonerkowego do jamy otrzewnowej.

piśmiennictwo

  1. 1. Leńko J,: Kamica moczowa. PZWL, Warszawa 1976, 94. ? 2. Mazurek L., Kluszczyński W., Cyperling J.: Samoistne pęknięcie nerki. Urol. Pol., 1981, 3/4, 24'3. ? 3. Nowiński A.: Samoistne pęknięcie nerki w przebiegu zapalenia tkanki okołonerkowej. Pol.Przeg. Chir., 1971, l0a, 1711. ? 4. Ploch R., Rau T.: Nierozpo­znane samoistne pęknięcie nerki. Urol. Pol. 1985, 2, 146.