PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne


Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/3.

autorzy

L. Zaremba, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
pierwotny rak cewki moczowej w przebiegu zapalenia kiłowego
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. J. Darewicz
Z Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Zakładu: prof. dr hab. H. Fr. Nowak

streszczenie

Przedstawiono 54-letniego mężczyznę, u którego rozwinął się rak cewki moczowej prawdopodobnie na tle przewlekłego zapalenia kiło­wego. Świadczyć mogą o tym zmiany w naczyniach o typie endova-sculitis obliterans i dodatnie odczyny Serologiczne.