PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Radykalna prostatektomia wideoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego - pierwsze doświadczenia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Ryszard Szcześniewski, Andrzej Koziak, Adam Dorobek, Adam Marcheluk, Piotr Kania