PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rak przejściowokomórkowy cewki moczowej u kobiet po radykalnej cystektomii z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović