PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Podskórne odprowadzenie moczu alternatywą dla przezskórnej przetoki nerkowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Cezary Szymański, Marek Lipiński, Marek Salagierski, Leszek Jeromin