PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas