PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Analiza zakażeń szpitalnych rozpoznanych u chorych leczonych z powodu rozrostu łagodnego gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Leszczyński, Beata Sokół-Leszczyńska, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski, Mirosław Łuczak