PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Termoablacja gruczolaka stercza indukowana falami oczęstotliwości radiowej (RFITT) - jednoroczne doświadczenie
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Marek Roslan, Maciej Wasyl, Jerzy Gabiga, Marian Strzyżewski, Krzysztof Węgrzyn