PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Oszczędzenie gonady uchłopca w przypadku teratoma maturum
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jan Karol Wolski, Paweł Rajszys, Wiesława Grajkowska, Małgorzata Gładkowska-Dura