PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Równowaga między enzymami lizosomalnymi i ich inhibitorami może być markerem pomocnym w wykrywaniu raka stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Celestyna Kierzenkowska-Mila, Małgorzata Sapońska