PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genu leptyny i izoform jej receptora
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Witold Malendowicz, Marcin Ruciński, Agnieszka Ziółkowska, Zbigniew Kwias