PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stres operacyjny po wycięciu pęcherza moczowego i odprowadzeniu moczu z użyciem fragmentu jelita
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jolanta Hasiak, Zbigniew Wolski