PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena czynników prognostycznych wpływających na czas przeżycia u chorych na raka pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa