PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Adam Zakościelny, Małgorzata Kiraga