PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena przydatności oznaczeń frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej we wczesnym diagnozowaniu przerzutów raka stercza do kości
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Zofia Krauze-Balwińska, Wojciech Bartnik, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz