PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Próba oceny efektów leczenia chorych na raka stercza T3NxMx-1 bardziej maksymalną blokadą androgenową metodą przerywaną po sześciu latach
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Sławomir Dutkiewicz