PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Brachyterapia HDR w "niepowodzeniu miejscowym" (nieradykalność zabiegu, wznowa lokalna) po prostatektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Wronczewski, Zbigniew Wolski, Anna Wronczewska, Roman Makarewicz