PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dostęp endoskopowy do dolnego odcinka moczowodu podczas nefroureterektomii - wycięcie przezcewkowe (stripping) i modyfikowana technika "pluck" (bez całkowitej perforacji ściany pęcherza)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Maciej Zbrzeźniak, Jacek Kuczera, Wojciech Pypno, Andrzej Borówka, Jakub Dobruch