PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Reklama

Informacji na temat reklam w publikacjach Polskiego Towarzystwa Urologicznego udziela Dział Reklamy Biura Wydawniczego.

Magdalena Mańkowska
m.mankowska@ptu.net.pl
telefon / fax
(0-22) 845 69 17