PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
renal artery

Urologia Polska 2007/60/1

The development of arterial blood supply of human kidney during embryonic period
Piotr Cieśliński