PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
penis injury fracture

Urologia Polska 1998/51/3

FRACTURE OF THE PENIS
Tomasz Z±bkowski