PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
pathological assessment

Urologia Polska 2000/53/1

Andrzej Borkowski, Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Marian Sulik, Roman Pykało, Jan Faryna, Artur A. Antoniewicz