PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
menopause

Urologia Polska 2005/58/4

Estrogens in urinary incontinence in women during menopausal period
Grzegorz Stachowiak