PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
kidney neoplasms in children

Urologia Polska 1996/49/3

RARE RENAL NEOPLASMS IN CHILDREN
Krystyna Sawicz-Birkowska, Maciej Bagłaj, Wojciech Apoznański