PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
complete impatency

Urologia Polska 2006/59/4

Endoscopic reconstructions of complete posttraumatic obstruction of the urethra
Andrzej Zbigniew Buczyński