PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
biopsy

Urologia Polska 2006/59/3

Tolerance of pain during and twelve hours after transrectal ultrasound-guided biopsy of the prostate
Roman Sosnowski, Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Artur A. Antoniewicz, Wojciech Michalski, Andrzej Borówka