PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nagib El Ghawi

Urologia Polska 1992/45/2

Wartość ESWL w leczeniu odlewowej kamicy nerek
Nagib El Ghawi, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski Janusz Judycki