PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bogatyr Mamedowicz Alijew

Urologia Polska 1988/41/3

ZAGADNIENIA METODYCZNE I ODLEGŁE WYNIKI TELEGAMMATERAPII RAKA STERCZA
Bogatyr Mamedowicz Alijew