PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Beata Chrapko

Urologia Polska 2008/61/2

Koncepcja węzła strażnika w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Dosterczowe iniekcje 99mTc-Nanocoll pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej – wstępne doświadczenia
Waldemar Białek, Robert Klijer, Marek Urban, Krzysztof Bar, Beata Chrapko
Węzeł strażnik w przypadku raka stercza – doniesienie wstępne na podstawie badań własnych
Radosław Starownik, Robert Klijer, Krzysztof Bar, Waldemar Białek, Marek Urban, Beata Chrapko

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.3 - Renoscyntygraficzna ocena wpływu przezskórnej nefrolitotrypsji na czynność nerki
Marek Urban, Beata Chrapko, Krzysztof Bar, Robert Klijer