PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Postawa

Urologia Polska 2000/53/2

PHEOCHROMOCYTOMA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski, Wacław Lipczyński, Jerzy Bucki, Jerzy Stachura, Barbara Postawa