PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Extensive condylomata acuminata of the penis and scrotum simulating carcinoma
Article published in Urologia Polska 1981/34/1.

authors

Leonard Teneta, Jerzy Czopik, Wiesław Duda
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii SAM im. L. Waryńskiego w Katowicach
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Cz. Sadliński Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Zieliński

summary

The authors report a case of very extensive condylomata acuminata of the penis and scrotum resembling malignant lesions. A good effect was obtained after excision of these lesions with fuli skin thickness. Very rarely condylomata acuminata must be treated in this way.

references

 1. Bieniak B., Pietraszun R.: Rakopodobrte kłykciny kończyste prącia. Przeg. Derm. 1967, 54, 383.
 2. Condylomata acuminata (leading articlle) Brit. Med. j., 1972, 2, 179.
 3. Fitzgerald D., Hamit H.: The variable significance of condylomata acuminata. Ann. Surg., 1974, 179, - 328.
 4. Hdirald zur Hausen. Condylomata acuminata and humar,' genital cancer. Cancer Research, 1976, 36, 974.
 5. Hudson 11., Hocnmb F., Gares W.: Giant condyloma acuminatum of the penis: case reports and review. J. Urol., 110, 3001, 1973.
 6. Madej J.: Udana próba leczenia kłykciu kończystych chloroteracykliną. Przeg. Lek., 1969, 11, 758.
 7. Mazurkiewicz W„ Kamiński A., Berharndt E.: Leczenie maścią efludix (5-fluorouracil) kłykcin koń­czystych. Przeg. Derm., 1974, 4, 517.
 8. Moore G., Norton L.: Cor..dyloma. A new epidemie. Arch. Surg. 113, 1978, 630.
 9. Oriel J.: Natural history of genital warts. Brit. J. nener. Dis. 1971, 47, 1.
 10. Ray. B.: Condyloma acuminatum of the scrotum. J. Urol. 117, 739, 1977.
 11. Siegel A.: Malignant transformation of condyloma acuminatum. Amer. J. Surg., 1962, 103, 613.