PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Pipram in urinary tract infections
Article published in Urologia Polska 1981/34/1.

authors

Andrzej Nowak, Halina Midro, Leonard Teneta
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii Śl. im. L. Waryńskiego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. J. Zieliński
Dyrektor: prof. dr hab. Cz. Sadliński
Laboratorium Analityczne Przychodni Specjalistycznej
Kierownik: dr n. med. Z. Fornal

summary

In vitro investigations were carried out and clinical trials were performed with Pipram, a preparation related chemically to nalidixic acid. The high sensitivity of bacteria in vitro, the easiness of use, absence of side effects, high effłciency in urinary tract infections make Pipram a vory valuable drug.

references

  1. W. Kądzia: Rola Pseudomonas aeruginosa w zakażeniach szpitalnych. Terapia i leki 1978, 5, 153—158.
  2. S. Wesołowski, J. Wencel^ M. Czaplicki, A. Borkow­ski: Ocena kliniczna i bakteriologiczna preparatu „Pipram" (w druku).