PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Experimental comparison of wedge and transverse excision of renal lower pole. Morphological investigations
Article published in Urologia Polska 1981/34/1.

authors

Wojciech Nurkiewicz, Jerzy Wałecki, Mmarek Woynarowski
Kliniczny Oddział Urologiczny Instytutu Chirurgii
Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. T. Orłowski
Kierownik Oddziału: dr med. A. Hałas
Zakład Radiologii Lekarskiej
Kierownik: prof. dr hab. med. P. Kozłowski
Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie

summary

The authors report an experimental work performed for studying the effects of damage to the arterial system of the kidney after wedge resection and trans-verse amputation of the renal lower pole. The materiał included 64 rabbits operated upon with wedge resection or transverse amputation of the lower pole of the left kidney. The cut renal parenchyma was covered with surgical adhesive in aerosol. The use of this tissue adhesie aimed at elimination of ischaemia developing after suture application. After the operation the kidneys were obtained for examinations after 7 and 14 days and 1, 3 and 6 months. Angiographic, micro-angiographic and histological examinations demonstrated that transverse ampu­tation of the renal pole is an operation sparing better renal parenchyma than wedge resection. In the latter operation early observations demonstrated exten-sive areas of necrosis and impaired blood flow, and after 6 months atrophy and fibrosis of parenchyma was observed. After healing the loss of actiye layer of the kidney was greater after wedge resection. In the light of this experiment wedge resection; of the renal pole was evaluated as a non-anatomical operation in relation to vascular segments, and thus it is less useful than transverse amputation.

references

 1. Banchieri F. R., Montalcini C: Indication of partial nephrectomy based on personal experience. J. Urol. Nephrol. (Paris), 1977, 83, 438.
 2. Bokwa J. i wsp.: Badania nad zastosowaniem klejów cyjanoakrylowych i kolagenu produkcji kra­jowej do zaopatrywania ran. Lek. Wojsk., 1973, 8, 636.
 3. Graves F. T,: The arterial anatomy of the kidney. John Wright and Sons Ltd., Bristol 1971.
 4. Kazoń M., Rachwał-Sochacka L.: Zastosowanie kreju „Chirurcoll-Polfa" w chi­rurgii nerek. Doniesienie wstępne. Polim. Med., 1976, supl. 153.
 5. Kazoń M., Rachwał-Sochacka L., Wąsik J.: Wstępna ocena przydatności polskiego kleju chirurgicznego „Chirurcoll-Polfa" w urologii. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, (6a), 673.
 6. Miękoś E., Leńko J-: Mikroangiografia. Metodyka badań przyczyny pomyłek. Pol. Przeg. Chir., 1973,45, (6a), 813.
 7. Michałowski E.: Urologia operacyjna, PZWL, Warszawa 1975, 52.
 8. Narkiewicz O.: Segmenty tętnicze nerki. Acta Biol. Med. Soc. Sc. Gedan, 1960, 4, 119.
 9. Novick A., C, et al.: Partial ne­phrectomy in treatment of renal adenocarcinoma. J. Urol., 1977, 118(, 932.
 10. Orłowski T., Badowski A., Kurnatowski W.: Erfahrungen mit der Klinishchen Anvendung Chirurgischer Klebstoffe polnischer Herstellung. Zentralbl. Chir., 1976, 101. 1301.
 11. Pelc T.: Badania doświadczalne nad' zaopatrywaniem ran miąższu nerki przy użyciu polskiego kleju. Prób. Med., 1973, 12, 737.
 12. Petrosjan A. G.: Primie-nienie cianoakrylnowo kleją pri resekcii połosa poczki w elsperimente. Zh. Eksp. Klin. Med., 1975, 15, 24.
 13. Podsiadły P., Zalewski J., Kozłowski B.: Anato­miczne podstawy resekcji dolnego bieguna nerki. Pol. Przeg. Chir. 1973, 45, 823.
 14. Podsiadły P., Zalewski J., Kozłowski B.: Porównanie anatomicznych wa­runków resekcji górnego i dolnego bieguna nerki. Urol., Pol., 1978, 31, 1.
 15. Puigvert A.: Partial nephrectomy for tumor. 21 cases. Eur. Urol., 1976, 2, 70.
 16. Rachwał-Sochacka L.: Zastosowanie polskiego kleju chirurgicznego w roz­ległym urazowym uszkodzeniu miąższu nerkowego. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 1421.
 17. Rachwał-Sochacka L., Kossakowski J. S.: Zastosowanie polskiego kleju chirurgicznego „Chirurcoll" w leczeniu operacyjnym nawrotowej kamicy nerkowej jako nowa metoda oszczędzająca miąższu nerki. Referaty naukowe XV Zjaz­du Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kom. Org. XV Zjazdu P.T.U., Kato­wice, 1977, 17.
 18. Rader E. S,: Partial nephrectomy and calycal stones. Urology, 1978, 11, 106.
 19. Wandschneider G., Kratochvil K., Haas P.: Nierenteilresektion und renaler Hochdruck. Z. Urol. Nephrol., 1973, 66, 721.
 20. Wiener E. S.: Bilateral partial nephrectomies for large bilateral Wilms' tumors. J. Ped. Surg., 1976, 11, 867.