PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Transverse excision of renal pole
Article published in Urologia Polska 1980/33/3.

authors

Jerzy Hampel, Roman Szwedowski
Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu
Ordynator: lek. A. Warzok

references

 1. Battke H.: Blutdruckverhalten nach Nierenteilresektion. Chirurg, 1970, 41, 28—30.
 2. Godde St.: Zur Indikation und Technik der Nierenteilresektion. Zschr. Urol. Nephrol., 1974, 67, 449—455.
 3. Hampel J.: Porównanie wyników operacji wycięcia bieguna nerki metodą poprzeczną z metodą klinową. Praca dok­torska, Katowice, 1977.
 4. Hans J. P., De Backer E.: La nephrectomie partielle. Acta urol. belg., 1972, 40, 804—817.
 5. Hans J. P., Hardeman M„ De Backer E.: Nephrectomie partielle ou pyelotomie? J. Nephrol. Urol., 1973, 79, 51—65.
 6. Kim S. K.: New techniąue of partial nephrectomy. J. Urol., 1964, 92, 185—187.
 7. Lecarte J.: La nephrectomie partielle dans la lithiase calicielle. Acta urol. belg., 1960, 28, 38.
 8. Michałowski E., Modelski W.: Częściowe wycięcie nerki. Pol. Przeg. Chir., 1960, 32, 453—458.
 9. Myrvold H., Fritjofsson A.: Late results of partial nephrectomy for renal lithiasis. Scand. J. Urol. Nephrol., 1971, 5, 57—62.
 10. Oravisto K. J.: Transverse partial nephrectomy. Acta Chir. scand., 1965, 130, 331—334.
 11. Rajewski J.: Częściowa resekcja nerki zmodyfikowaną metodą D. F. William­sa. Praca doktorska, Warszawa 1973.
 12. Williams D. F., Schapiro A. E., Arcon­ti J. S., Goodwin W. E.: A new techniąue of partial nephrectomy. J. Urol., 1967, 97, 955—960.
 13. Zieliński J., Szkodny A.: Częściowe wycięcie nerki. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 1179—1185.

correspondence

Oddział Urologiczny Woj. Szpitala Zespolonego w Opolu
ul. Ka­towicka 64
Opole