PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A rare case of dermoid perforation into the bladder
Article published in Urologia Polska 1979/32/3.

authors

Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski
Klinika Urologii AM i Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu
Kierownik Kliniki i Ordynator Oddziału: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk

summary

A rare case of perforation of ovarian dermoid into the bladder is described in a 47-year-old woman, treated successfully surgically. The clinical pattern and the principles of diagnosis of the observed oomplication of dermoid are discussed.

references

  1. Azoury R.: Dermoid cyst of ovary containing fetus-like structure. Oibstet. Gyn. 1973, 42, 887.
  2. Ciosowa L.: Przebicie torbieli skórzastej z sąsiedztwa do pę­cherza moczowego. Pol. Przeg. Chir. 1960, 32, 267.
  3. Cisło M., Reszczyński A.: Przebicie się torbieli skórzastej jajnika do pęcherza moczowego. Gin. Pol. 1962, 33, 595.
  4. Glowiński M., Kubisty W.: Przypadek zwyrodnienia rakowatego tor­bieli skórzastej jajnika z przebiciem do pęcherza moczowego. Przeg. Lek. 1948, 4, 378.
  5. Klesyk B., Modelski W.: Przebicie torbieli skórzastej do pęcherza mo­czowego. Gin. Pol. 1956, 27, 567.
  6. Leńko J., Cieśliński S.: Przypadek torbieli skórzastej jądra. Pol. Tyg. Lek. 1954, 9, 1424.
  7. Mathios A.: Basal cell carcinoma originating in a beniga cystic teratoma of the ovary. Obstet. Gyn. 1973, 42, 892.
  8. Mazurek L.: Przebicie się torbieli skórzastej jajnika do pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek. 1949, 4, 100.
  9. Sass K.: Przebicie zropiałej torbieli skórzastej jajnika do pęcherza moczowego. Przeg. Lek. 1957, 13, 247.
  10. Szczepański K.: Przypadek przebicia torbieli skórzastej jajnika do pęcherza moczowego. Urol. Pol. 1951, 1, 204.

correspondence

Klinika Urologiczna AM
pl. 1 Maja 8
50-043 Wrocław