PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Priapism
Article published in Urologia Polska 1979/32/3.

authors

Wiesław Janicki, Stefan Ciszewski
II Klinika Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii AM w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr M. Zakryś

summary

The authors describe the aetiology, pathogenesis and treatment of priapism in the light of own two cases of spontaneous priapism. The first case was treated surgically supplementaing this treatment with administration of heparin and Sintrom. The other case was treated conservatively with heparin and ad'di-tionally streptokinase. The use of streptokinase in the second case had douibtlessly an effect on complete cure.

references

  1. Grace D. A., Winter C. C: Priapism: Au appraisal of menagement of 23 patients. J. Urol. 1868, 99, 301.
  2. Hinman F.: Priapism: veasons for failure of therapy. J. Urol. 1960, 83, 420.
  3. Lipsky H.: Uber die Pathogenese des idiopa-thischen Priapismus. Urol. Int. l'9'70, 25, 377.
  4. Wróbel St.: Uwagi w sprawie aktualnych sposobów leczenia ciągotki. Pol. Przegl. Chir.
  5. Wróbel St.: Kawernozofleibografia i kawernozografia. Rozprawa na stopień doktora habilitowanego. Gdańsk 1970.

correspondence

Wiesław Janicki
ul. Przodowników Pracy 4 m 13
20-048 Lublin