PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Pathology of foreskin in children
Article published in Urologia Polska 2003/56/4.

authors

Wojciech Apoznański 1, Tomasz Szydełko 2
1 Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik katedry: prof. dr hab. Jerzy Czernik
2 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik katedry: prof. dr hab. Jerzy Lorenz

keywords

foreskine, pathology, children

summary

wstęp
Napletek jest częścią prącia pokrywającą żołądź, zbudowaną z dwóch warstw: zewnętrznej i wewnętrznej. W okresie życia płodowego jest ściśle związany z procesem powstawania cewki moczowej w odcinku żołędziowym, a w życiu postnatalnym pełni funkcję ochronną. Bardzo często sklejenie blaszek napletka z żołędzią traktuje się jako nieprawidłowość, zalecając rozklejanie napletka.
cel
Przedstawiamy współczesne piśmiennictwo i poglądy na powstawanie, fizjologię i patologię napletka u chłopców.
wniosek
Wydaje się, że (w świetle przytaczanych poglądów zaczerpniętych z literatury światowej) rozklejanie blaszek napletka jest w Polsce zabiegiem nadużywanym.