PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Treatment of colonovesical fistula in the course of colon diverticulosis complicated with vesicoureteral reflux
Article published in Urologia Polska 2004/57/4.

authors

Dariusz Krzemiński, Dariusz Nalej, Andrzej Lemański, Zbigniew Mysiński, Marcin Szepietowski
Oddział Urologii ZOZ w Żyrardowie
Ordynator oddziału: dr n. med. Dariusz Krzemiński
Dyrektor ZOZ: mgr Jerzy Godlewski

keywords

large bowel, colon diverticulosis, colonovesical fistula, secondary vesicoureteral reflux

summary

One case of a patient with colonovesical fistula in the course of colon diverticulosis complicated by secondary vesicoureteral reflux was described. The patient was operated on. Partial cystectomy with segmental sigmoidectomy was performed. There were no complications. After three months of hospital stay medical examination revealed no secondary vesicoureteral reflux on the right side and its improvement on the left side. Urine culture was sterile. Surgical result was estimated as very good.

references

 1. Wolnik Z, Lorencewicz Z, Borówka A: Przetoka pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatości jelita grubego. Urol Pol 1980; 4: 339-341.
 2. Krzemiński D, Szepietowski M: Przetoka pęcherzowo- esicza w przebiegu uchyłkowatości jelita grubego. Urol Pol 2002; 2: 69-71.
 3. Krzemiński D, Mysiński Z, Nalej D: Przetoka pęcherzowo-esicza w przebiegu raka esicy jako problem diagnostyczny i leczniczy. Urol Pol 1997; 3: 368-373.
 4. Głuchowski J, Czyżak J: Nabyte przetoki pęcherzowo-jelitowe jako problem diagnostyczny. Urol Pol 1996; 3: 337-344.
 5. Wabik J, Karski A, Krakowski J: Guz zapalny pęcherza moczowego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę. Urol Pol 1991; 4: 266-269.
 6. Carabalona B, Sebal O, Sastre B et al: Cancers of the sigmoid and upper rectum extending to the bladder or ureter, treated by monobloc resection. A' propos of 13 cases. Annals Chir 1989; 43 4: 279-281.
 7. Uda Y, Hamami G, Umezu K, Sugimoto M et al: Vesicocolic fistula formed by 'collision' tumor between transitional cell carcinoma of urinary bladder and adenocarcinoma of the sigmoid colon. Acta Urol Jap 1984; 1: 55-58.
 8. Hofmann W, Kluge R, Forth J: Secondary vesico-ureteral reflux i the adult age. Urol Nephrol 1978; 5: 313-316.
 9. Prajsner A: Odpływ pęcherzowo-moczowodowy jako powikłanie przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol Pol 1990; 1: 25- 29.
 10. Marlini E, Beseghi U, De Castro R, Perlasca E, Podesta E, Riccipetitoni G: Treatment of vesicoureteric reflux in the neurogenic bladder. Br J Urol. 1993; 6: 969-971.
 11. Jerkins G, Nś H, Hill D: An unusual complication of silver nitrate treatment of hemorrhagic cystitis: case report. J Urol 1986; 2: 456-458.
 12. Greenfield S, Hensle T, Berdon W, Wigger H: Unilateral vesicoureteral reflux and unilateral nonfunctioning kidney associated with posterior urethral valves syndrome? J Urol 1983; 4: 733-738.
 13. Wolski Z, Górecki R, Borówka A, Gołębiewski J: Przetoka między pęcherzem moczowym i wyrostkiem robaczkowym. Urol Pol 1991; 3: 183-185.

correspondence

Dariusz Krzemiński
ul. Orlika 48b
96-300 Żyrardów
tel./fax (0 46) 856 21 51
dkrzeminski@poczta.onet.pl