PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Analysis of the results of urological screening of workers of the Masovian Refinery and Petrochemical Works in Płock, 1978?1984
Article published in Urologia Polska 1986/39/1.

authors

Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Wieńczysław Monita, Henryk Lesiewicz, Wojciech Włodarczyk, Zdzisław Leńko, Czesław Pawlak, Romuald Kozłowski
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii WAM
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. E. Miękoś
Kierownik Instytutu Chirurgii WAM: prof. dr hab. med. St. Barcikowski

summary

The authors analysed the incidence of urological diseases in the population of workers of the Masovian Refinery and Petrochemical Works in Płock, based on screening investigations carried out by a team of Urologists from the Depart­ment of Urology, Institute of Surgery, Military Medical Academy in Łódź.
In the years 1978?1984 the number of examined workers was 1605, including 314 women and 1291 men. Most workers (1247) (77.7%) workerd in this refinery for over 5 years. In 526 workers (32.8%) urological diseases were found either in history data (106%) or in objective examination ? 420 workers (77.2%>). In 117 wor­kers nephrolithiasis was diagnosed, in 92 nephritis or urinary tract infection, and in 85 prostatic diseases. Neoplasms of the urinary tract were diagnosed in 11 ca­ses (0.7%).

references

 1. Borchow D, Z., Smolkin E. A.: Puti sniżenija wriemiennoj nietrudiosposob-nosti pri boliezniach moczepołowych organów. Urol. Nefrol., 1977, 6, 3.
 2. Boy­land E., Wallace D. M., Avis P. R. D., Kinder C. H.: Attempted prophylaxis of bladder cancer with 1?4 glucosaccharolactone. Brit. J. Urol., 1964, 36, 563.
 3. Grabbe J. G., Cresdee W. C, Scott T. S.: The cytological diagnosis of bladder tumours amongst dyestuff workers. Br. J. Indust. Med., 1956, 13, 270.
 4. Dynnik W. J., Ostrowskaja J. S., Prilinskij J. W.: Wlijanije niekotorych chemiczeskich i fiziczeskich faktorow na sostojanie poczek. Uroł. Nefrol., 1977, 4, 19.
 5. El-Bolkainy M. N.: Cytology of bladder carcinoma. J. Urol., 1980, 124, 20.
 6. Geisse L., Twee-dale D. N.: Pre- clinical cytological diagnosis of bladder cancer. J. Urol., 1)978, 120, 51.
 7. Gehrmann G. H., Foulger J. H., Fleming A. J.: Congr. Industr. Med., Lon­don, 1948, 472.
 8. Goś R.: Rola światła i pochodnych ropy naftowej w patoge­nezie zmian zwyrodnieniowych siatkówki okolicy plamkowej. Biul. WAM., 1984, 27. 3, 293.
 9. Jakubowski W., Kazoń H., Kowalski H., Graban W.: Wartość badań ultradźwiękowych w diagnostyce schorzeń nerek i dróg moczowych. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1982, XLVI, 271.
 10. Koszarowski T., Gadomska H., Wronkowski Z., Romejko M.: Studium epidemiologiczne nowotworów złośliwych w Polsce w latach 1952?1982. Pol. Tyg. Lek., 1985, XL, 14?l5, 397.
 11. Mądry K., Lutz W., Cuchra-Cukrowska H.: Ocena przemiany lipidowe] u u pracowników MZR i P na podstawie zawartości lipidów w surowicy krwi. Biul. WAM., 1978, 21, 348.
 12. Miękoś E., Leńko Z., Monita W., Lesiewicz H., Jeżdżew-ski B., Zajgner J., Pawlak Cz., Kozłowski R.: Częstość występowania chorób na­rządów układu moczowego u pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w latach 1978?1981. Med. Pracy, 1984, 35, 6, 449.
 13. Moszczyński P.: Reaktywność enzymów neutrofilów u pracowników stykających sdę z organicznymi rozpuszczalnikami zawierającymi benzen i jego homologi. Pol. Tyg .Lek., 1979, 39, 2047.
 14. Najwer K., Latkowski B., Zalewski P., Czyżewski J., Markucki S., Kowalski A.: Badania nad zachowaniem się węchu i smaku u pra­cowników MZR i P w Płocku. Biul. WAM., 1979, 22, 71.
 15. Panasiewicz K., Cieśliński S., Leńko J.: Guzy pęcherza moczowego wśród robotników zatrudnio­nych przy przeróbce niektórych amin aromatycznych. Med. Pracy, Warszawa, 1961 271.
 16. Papanicolau G. N., Marshall V. F.: Urine sediment smears as a diag­nostic procedure in cancers of the urinary tract. Science, 1945, 101, 519.
 17. Pri-janiczikowa M. B.: O priczinach raka moczewogo puzyria i wozmożnostiach jego profilaktyki dannym epidemiołogiczeskogo issledowanija. Uroł. Nefroł., 1976, 6, 28.
 18. Sarnacki C. T., Mc Cormack L. J., Kiser W. S., Hazard J. H., Mc Laughlin T.C., Belovich D. M.: Urinary cytology and the clinical diagnosis of urinary tract malig­nancy: a clinico-pathologic study of 1,400 patients. J.Urol., 1971, 106, 761\.
 19. Scianowski J., Paradowski M., Andrzejewski S.: Badania nad aktywnością arylo-sulfataz A i B w moczu pracowników niektórych wydziałów produkcyjnych MZR i P w Płocku. Biul. WAM., 1980, 23, 3/4, 168.
 20. Tomkin J. S.: Opucholi mo­czewogo puzyria wyzwannyje kancerogennymi aminosojedinieriiami. Medgiz. Mosk­wa, 1962.