PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Corpora aliena in the urethra
Article published in Urologia Polska 1994/47/4.

authors

Sławomir Mrozicki, Krzysztof ¦cisłowicz
Z Oddziału Urologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Ordynator: Dr n. med. 5. Mrozicki

summary

A case was reported of a male patient with some objects such as a bali- pen cartridge and
a paint brush in his urethra. The objects had been introduced by himself 18 years earlier.

references

  1. 1. Bin M.\\\\ Analiza samouszkodzeń cewki i pęcherza moczowego w zakładach karnych,Praca doktorska, WAM, ŁódĽ, 1977.
  2. 2. Mrozicki S., Pawlak Cz.: Ciała obce pęcherza moczowego leczone instrumentalnie. Urol. Pol. 1990,43, 4 278.
  3. 3. Wi¶niewska K.: Ciało obce w cewce moczowej. Urol. Pol., 1989, 42, 3, 201

correspondence

: dr n. med. Sławomir Mrozicki
31-870 Kraków, O¶. 2 Pułku Lotniczego 48 m. 6