PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Nosoconical infections of urinary tract in patients after surgery for BPH
Article published in Urologia Polska 1994/47/4.

authors

Tomasz Demkow, Jędrzej Michalec, Józefa Wencel, Renata Rolińska, Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej Borkowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. A. Borkowski

summary

From 1981 to 1990 in the Department of Urology of the School of Medicine in Warsaw,
1872 patients were treated surgicaly for BPH. 799 transurethral electroresections, 570 Millin\'s
operations and 523 transvesical adenomectomies were carried out. Following electroresections,
Millin\'s operations, and transvesical adenomectomies nosocomial infections were detected
respectively in 16,5%, 18,5%, 32% of the cases. The risk of nosoconial infections is lowest in
patients undergoing transurethral electroresections, when compared to the other groups.

references

 1. 1.Albuqerque P.E.: Urinary infections: Review of 16154 consecutive patients. J. Urol. 1970, 103, 205. —
 2. 2. Cox C.E., Hinman F.I.:Incidence of bacteriuria with indwelling catheter in normal bladders. J.A.M.A. 1961, 178, 919. —
 3. 3. Ganster H.G., Madsen P.O.: Urinary tract infections following transurethral prostatectomy with special reference to the use of antimicrobials. J. Urol. 1970, 104, 163. —
 4. 4. Jackaman F.R., Chisholm G.D.: Urionary infection and prostatectomy. Brit. J. Urol. 1975, 47, 545. —
 5. 5. Jeliaszewicz J„ Meszarosz J„ Szostek M.\\\\ Zakażenia szpitalne i metody ich leczenia. 1982 PZWL, 7. —
 6. 6. Jeromin L., Szymańska J., Różniecki M., Sobolewska E., BrygierJ.: Zakażenia szpitalne w Klinice Urologii A.M. w Łodzi. Urol. Pol. 1985, 38, 2. —
 7. 7. Lubek J.: Badanie flory bakteryjnej w chorych z gruczolakami stercza. Pol. Przeg. Chir. 1976, 48, 2a. 8. Meszarosz J., Jeliaszewicz J.: Kontrola zakażeń szpitalnych. Pol. Tyg. Lek. 1978,18, 747. —
 8. 9. Polz M.A.: Zakażenia szpitalne — aktualny stan badań. Pol. Tyg. Lek. 1983, 46, 1443. —
 9. 10. Perlich A., Stąpor K.: Zakażenia szpitalne w urologii. Wiad. Lek. 1977, 30, 9.
 10. 11.Wencel J.: Zakażenia pierwotne i wtórne u chorych leczonych w klinice urologii. Praca habilitacyjna 1978. —
 11. 12. Wencel J., Wesołowski S., Czaplicki M.: Zakażenia bakteryjne przed i po prostatektomii. Pol. Przeg. Chir. XLVI, 1974, 6a. —
 12. 13. Wesołowski S., Wencel J., Czaplicki M., Borkowski A.:Antibacterial profilaxis in patients after prostatectomy. Inter. Urol. Nephrol. 1977, 9, 3, 241. —
 13. 14. Zieliński J., Leńko J.: Urologia kliniczna. PZWL 1993, II tom, 198.

correspondence

dr n. med. Tomasz Demkow
02-642 Warszawa, ul. Maklakiewicza 17 m. 78