PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Mature teratoma of the ovary as a cause of renal colic
Article published in Urologia Polska 1979/32/2.

authors

Antoni Pietrak, Zygmunt Leszczyński
Oddział Chirurgii ZOZ w Wyszkowie
Ordynator: dr med. A. Pietrak
Oddział Położnictwa i Ginekologii ZOZ w Wyszkowie
Ordynator: lek. Z. Leszczyński

summary

A rare case of maturę ovarian teratoma is described. The tumour compressed the right ureter and caused attacks of renal colic in a patient in the 10 week of pregnancy.
In view of early pregnancy and impossibility of radiological examinations the diagnostic difficulties were enormous. The finał diagnosis was madę during ope­ration which revealed the cause of recurrent pain attacks. Surgical treatment was successful as confirmed by follow-up during three years.

references

  1. Alznauer R. L.: Squamous-cell carcinoma arising in benign cystic teratoma of the ovary. Am. J. Obst. Gynec. 1953, 65, 1238.
  2. Cekański A., Kryk B.: Przypadek operowanego olbrzymiego guza wychodzącego z nasady kreski poprzecz-nicy, a rozpoznanego jako guz jajnika. Gin. Pol. 1975, 46, 677.
  3. Cisło M., Wieczorek E.: Przypadek donoszenia ciąży z współistniejącymi potworniakami jajników. Gin. Pol. 1975, 46, 985.
  4. Del Rogate J. A., Ackerman L. V.: Nowotwo­ry. Warszawa, 1967.
  5. Kołodziejska H.: Patologia i klinika nowotworów. War­szawa, PZWL, 1965.
  6. Schroder U.: Vergleichende Korpertemperaturmessungen und der Genitalzyklus. Zentr. f. Gyn. 1975, ff, 233.
  7. Taylor St. E.: Esentials of Gynecology Lea a Febiger. Philadelphia, 1962.
  8. Thurlbeck W. M., and Scully R. E.: Solid teratoma of the ovary. Cancer. 1960, 13, 804.
  9. Zakryś M., Bryc St., Płocka K.: Potworniak dojrzały o nietypowym umiejscowieniu. Wiad. Lek. 1968, 21, 1671.

correspondence

ul. Prosta 9/34
07-200 Wyszków